นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

การจัดส่งสินค้า
บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศไทย


ระยะเวลาในการจัดส่ง

  • กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 3-4 วัน
  • ต่างจังหวัด ประมาณ 7 วัน


เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า
ผู้ซื้อสามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ในกรณีที่ทางบริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดคำสั่งซื้อ เช่น ผิดขนาด หรือรายการสินค้าที่ได้รับไม่ตรง ทางบริษัทยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ทั้งนี้สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย ป้ายสินค้าคงเดิม และบรรจุในห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆอย่างครบถ้วน
  • สามารถเปลี่ยนได้หากสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย เนื่องจากกระบวนการผลิต หรือขนส่ง
  • ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดกลับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้
  • สินค้าที่สั่งตัดพิเศษ เช่น ขนาดพิเศษ วัสดุพิเศษ สินค้า Clearance sale หรือ สินค้าขายตามสภาพ ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้
  • สินค้าที่ผ่านการซัก การใช้งาน หรือแกะออกจากบรรจุภัณฑ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืน